Mama na urlopie!

Prezydent RP Bronisław Komorowski 10 czerwca 2013 r. podpisał ustawę, wydłużającą urlopy rodzicielskie. Od 17 czerwca rodzicom wszystkich dzieci, urodzonych po 31 grudnia 2012 r., będzie przysługiwać nowy, wydłużony wymiar urlopów.

Złoży się na niego:

- 20 tygodni urlopu macierzyńskiego,

- 6 tygodni urlopu dodatkowego

- 26 tygodni urlopu rodzicielskiego.

Z dłuższych urlopów skorzystają nie tylko rodzice zatrudnieni na etatach, ale też ci, którzy opłacają ubezpieczenie chorobowe. Czyli także pracujący na umowach zleceniach oraz przedsiębiorcy. Wprowadzane zmiany zakładają maksymalną elastyczność w dzieleniu się urlopem między rodzicami. Z dodatkowego oraz rodzicielskiego urlopu będą mogli korzystać ojciec i matka. Będzie je można dzielić oraz łączyć z pracą w niepełnym wymiarze.

Pełne informacje otrzymacie na stronie:

http://rodzicielski.gov.pl/

Zasiłek macierzyński

 

Jeżeli matka w terminie do 14 dni od porodu zadeklaruje, że będzie korzystać z 52-tygodniowego urlopu (macierzyńskiego, dodatkowego i rodzicielskiego łącznie), przez cały okres jego trwania będzie otrzymywać zasiłek w wysokości 80 proc. swojego wynagrodzenia. Jeżeli decyzję o przejściu na urlop dodatkowy podejmie dopiero gdy już będzie przebywać na urlopie macierzyńskim, to przez pierwszych 26 tygodni będzie otrzymywać 100 proc. swojego wynagrodzenia, a w pozostałym czasie 60 proc.

 

Jeżeli kobieta zadeklaruje, że będzie korzystać z 52-tygodniowego urlopu macierzyńskiego, jednak po 20 tygodniach zdecyduje, że chce wrócić do pracy, przysługuje jej wyrównanie dotychczas pobranego zasiłku z 80 proc. do 100 proc.

Dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku macierzyńskiego są: zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu – za okres przed porodem oraz skrócony odpis aktu urodzenia dziecka – za okres od dnia porodu

Jestem mamą – mam prawo!

Prawodawca przewiduje kilka dodatkowych praw dla pracujących mam:

• Jeśli karmisz swoje dziecko piersią masz prawo do jednej 45 – minutowej przerwy w pracy. Jeśli karmisz więcej niż jedno dziecko masz prawo do dwóch takich przerw. Ten czas przysługuje ci tak długo, jak długo karmisz piersią.
• Każdego roku przysługują ci dwa dni wolne przeznaczone na opiekę nad dzieckiem.
• Twoja zgoda wymagana jest do zatrudnienia cię w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych oraz wyjazdów służbowych.

Urlop macierzyński minie w oka mgnieniu – choć z urlopem i wypoczynkiem niewiele będzie miał wspólnego. Wykorzystaj ten wspólny czas na poznawanie maluszka, budowanie więzi, przystosowanie się do nowej roli i … dla siebie!